Khí nào sau đây gây hiệu ứng nhà...

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường Kh...

0
Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Khí nào sau đây gây hiệu ứng nhà kính ?

A. O2 B. H2 C. N2 D. CO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cacbonic nà

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP