Este X có công thức phân tử C4H6O2...

Chương 1: Este - Lipit Este X có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y chứa hai chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là

A. CH2=CH-COO-CH3.

B. HCOO-CH2-CH=CH2.

C. HCOO-CHCH-CH3.

D. CH3-COO-CH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP