Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân chất...

Chương 2: Cacbohiđrat Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân chất béo triste...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân chất béo tristearin trong dung dịch H2SO4 loãng là glixerol

A. C17H33COOH

B. C15H31COOH

C. C17H31COOH

D. C17H35COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP