Khi làm thí nghiệm : cho một mẩu...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Khi làm thí nghiệm : cho một mẩ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Khi làm thí nghiệm : cho một mẩu Cu vào dung dịch HNO 3 đặc, đun nóng nhẹ, bạn An thấy có khí màu nâu đỏ bay ra. Để hạn chế ảnh hưởng của khí nâu đỏ đó thoát ra gây ô nhiễm môi trường, bạn An đã nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. CH3COOH

B. HCl

C. C2H5OH

D. NaOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

naoh nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP