Hỗn hợp X gồm Al Al2O3 Fe3O4 CuO...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, ZnO, FeO , Fe, Cu trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít khí CO (đktc), sau một thời gian, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hidro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch T và 7,168 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T, thu được 84,56 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 22,30 B. 20,45 C. 20,55 D. 20,65

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP