Phát biểu nào sau đây không đúng? A...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Phát biểu nào sau đây không đú...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phân tử glucozơ có 6 nhóm –OH

B. Glucozơ tác dụng với H2 (Ni, to ) cho poliancol

C. Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

D. Glucozơ có phản ứng tráng bạc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP