Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Nung m gam hỗn hợp X gồm ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và Fe(NO3)2 trong bình chân không, thu được chất rắn duy nhất Fe 2 O 3 và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai chất khí. Mặt khác, nếu cho m gam X phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu dược V lít hỗn hợp khí (ở đktc, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 11,20 B. 4,48 C. 3,36 D. 5,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP