Cho 11 5 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 11,5 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al,...

1
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 11,5 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội dư. Sau phản ứng thu được 8,96 lít NO2 (đkc), dung dịch A và 2,7 gam chất rắn không tan. Nếu cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được thể tích khí (đkc) bay ra là:

A. 5,6 lít B. 7,84 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP