Cho phản ứng sau: HCl + K2Cr2O7 →...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho phản ứng sau: HCl + K2Cr2O7 → K...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho phản ứng sau: HCl + K2Cr2O7 → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
Tổng hệ số cân bằng các chất tham gia phản ứng là?

  • A. 15.
  • B. 16.
  • C. 17.
  • D. 18.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

14hcl + k2cr2o7 → 2kcl + 2crcl3 + 3cl2 + 7h2o

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP