Hợp chất với hiđro của nguyên tố có...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hợp chất với hiđro của nguyên tố có...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hợp chất với hiđro của nguyên tố có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là:

  • A. 31.
  • B. 30.
  • C. 62.
  • D. 60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hợp chất với hiđro của nguyên tố có công thức xh3
→ hợp chất với oxi có công thức x2o5
→ %mo = 5,16/(2x+5,16) = 56,34%
→ x = 31g

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP