Cho phương trình: aFe3O4 + bHNO3 → cFe...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho phương trình: aFe3O4 + bHNO3 → ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho phương trình: aFe3O4 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O.

Tổng hệ số các chất trước phản ứng là

A 30

B 31

C 32

D33

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3fe3o4 + 28hno3 → 9fe(no3)3 + no + 14h2o

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP