Cho các phản ứng sau: 1 Sắt từ...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các phản ứng sau: (1) Sắt từ ox...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các phản ứng sau:
(1) Sắt từ oxit + dung dịch HCl →
(2) Sắt (III) oxit + dung dịch HCl →
(3) Fe(NO3)2 + dung dịch HCl →
(4) K2Cr2O7 + HCl đặc →
(5) Mangan đioxit + dung dịch HCl đặc, đun nóng →
(6) Al2S3 + dung dịch HCl →
Số phản ứng mà HCl đóng vai trò chất khử là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hcl là chất khử khi có sự tăng số oxh; ở đây chỉ có cl- là có thể đóng vai trò chất khử khi phản ứng → các phản ứng đó là: 4 và 5

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP