Muối X tác dụng với dung dịch NaOH...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Muối X tác dụng với dung ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Muối X tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa đỏ nâu. X là

A. CuSO4 B. FeCl2 C. FeCl3 D. AgNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3naoh + fecl3 → 3nacl+ fe(oh)3(nâu đỏ)

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP