Cho 0 05 mol hỗn hợp 2 este...

Chương 1: Este - Lipit Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức tác dụng ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức tác dụng với 100 ml NaOH 1M thu được hỗn hợp gồm 2 muối hữu cơ A, B (MA: MB = 58:41) có khối lượng 7,58g và 0,88 một anđêhit E. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 0,02 mol HCl. Xác định CTCT của 2 este đã dùng?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ch3cooch=ch2 , ch3coo c6h5 nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP