Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 2: Cacbohiđrat Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic và một este đơn chức Y cần 0,72 mol O2, thu được 0,66 mol CO2 và 0,44 mol H2O. Nếu cho m g hỗn hợp X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,06 mol NaOH thì thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 43,2g B. 34,56g C. 47,52g D. 69,12g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

anđehit malonic: ohc-ch2-cho(c3h4o2) :a mol

andehit acrylic: ch2 = ch-cho(c3h4o) : b mol

y cũng có tỉ lệ nc : nh = 3:4

y là c3nh4no2 : 0,06 mol

bảo toàn nguyên tố o: 2a + b + 0,06 .2 + 0,72 .2 = 0,66.2 + 0,44

=> 2a +b =0,2

nco2 = 3a + 3b + 0,06.3n = 0.66

a+ b + 0,06.n =0,22

suy ra n= 1l a =0,04; b =0,12

y là este có ctpt c3h4o2 => ctct là h-coo-ch=ch2

hcooch=ch2 + naoh → hcoona + ch3-cho

nag = 4nohc-ch2-cho + 2nch2=ch-cho + 2nh-coona + 2nch3-cho

=4a +2b + 0,06 .2 + 0,06 .2 = 0,64 mol

mag = 69,12g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP