Nung m g hỗn hợp X gồm Fe...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Nung m g hỗn hợp X gồm F...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Nung m g hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và khí Z, Z có tỉ khối so với H2 là 22,5. Cho Y hoà tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,02 mol NaNO3 và 0,6 mol HCl thu được dung dịch chứa 34,64 g chất tan và V lít hỗn hợp 2 khí có tỉ khối so với H2 là 8. Giá trị m là

A. 27,52 B. 26,3 C. 24,5 D. 25,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Luyện thi môn Hóa học | Ôn thi đại học môn Hóa học

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP