Cho 19 4 gam hỗn hợp hai amin...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là

A. C3H9N và C4H11N.

B. C3H7N và C4H9N.

C. CH5N và C2H7N.

D. C2H7N và C3H9N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

amin + hcl → muối

số mol amin = số mol hcl = (34 −19,4) /36,5 = 0,4(mol)

phân tử khối trung bình của amin là: 19,4/0,4 = 48,5

45 < 48,5 < 59

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP