Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Fe, y mol Cu,z mol Fe2O3 và t mol Fe3O4trong dung dich HCl, thu được dung dịch chứa 2 muối và không có khí thoát ra. Mối quan hệ giữa số mol các chất trong X là

A. x+y= 2z+2t

B. x+y= 2z+t

C. x+y= z+t

D. x+y= 2z+3t

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dung dịch sau phản ứng chứa 2 muối fecl2 và cucl2

=> chứa 3 ion fe2+ : x +2z + 3t mol; cu2+ :y mol và cl-

o2- (oxit ) → 2cl-

áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có

2.(x+2z+3t+y) = 6z + 8t => 2x + 2y = 2z + 2t => x +y = z + t

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP