Trong số các nguồn năng lượng : 1...

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường Tr...

0
Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Trong số các nguồn năng lượng : (1) thuỷ điện, (2) gió, (3) Mặt Trời, (4) hoả thạch, những nguồn năng lượng sạch là

A, (1), (2),(3), B, (1), (3), (4) C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP