Nhận xét nào sau đây không đúng ?...

Chương 1: Este - Lipit Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. Hidro hóa...

0
Chương 1: Este - Lipit

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.

B. Chất béo là este của glixerol và các axit béo

C. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bới oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP