Cho các este: CH3COOC6H5 CH3COOCH=CH2 CH2=CH-COOCH3 C6H5COOCH3 C17H35COO...

Chương 1: Este - Lipit Cho các este: CH3COOC6H5; CH3COOCH=CH2; CH2=CH...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các este: CH3COOC6H5; CH3COOCH=CH2; CH2=CH-COOCH3; C6H5COOCH3; (C17H35COO)3C3H5. Có bao nhiêu este khi bị thủy phân không tạo ra ancol?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các este không tạo ra ancol là ch3cooc2h3,ch3cooc6h5

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP