Cho các đồng phân mạch hở có cùng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các đồng phân mạch hở có cùng ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với NaOH, Na, AgNO3/NH3 thì số phản ứng hóa học xảy ra là

A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các công thức có thể ứng với c2h4o2 là hoch2cho, ch3cooh và hcooch3

hoch2cho tác dụng đươc với na, agno3/nh3

ch3cooh tác dụng được với naoh, na

hcooch3 tác dụng naoh

chọn a

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP