Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, phả...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na và dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH. Hiđro hóa hoàn toàn X được chất Y có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức của X là

A. HO-[CH2]2-CHO. B. C2H5COOH.

C. HCOOC2H5. D. CH3-CH(OH)-CHO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x tác dụng được với na và agno3/nh3

vậy x có nhóm oh và cho

vậy chỉ có a và d nhưng hidro hóa x thu được chất y có khả năng hòa tan cu(oh)2

vậy chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP