Cho các hợp chất sau: 1 CH2=CH-CH2-CH3 2...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các hợp chất sau: (1) CH2=CH-C...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các hợp chất sau:

(1) CH2=CH-CH2-CH3 ; (2) CH3-CH=C(C2H5)-CH3; (3) Cl-CH=CH-Br; (4) HOOC-CH=CH-CH3 ; (5) (CH3)2C=CH-CH3 ; (6) CHBr=CH-CH3.

Các hợp chất có đồng phân hình học là:

A. 2, 3, 4, 5, 6. B. 2, 3, 4, 6. C. 2, 4, 5. D. 1, 2, 4, 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP