Thủy phân hoàn toàn 1 peptit X cần...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân hoàn toàn 1 peptit X ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân hoàn toàn 1 peptit X cần vừa đủ 500ml dd HCl 1M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan Y (chỉ chứa muối của aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng của glyxin). Biết khối lượng X và Y hơn kém nhau 25.45g. Số liên kết peptit trong X là
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi n là số mắt xích trong

btkl

x+ nhcl + (n-1)h2o=y

vậy mh2o= y-x-hcl=25,45-0,5.36,5=7,2

nh2o=0,4

vậy nx=nhcl-nh2o=0,1

vậy n=5

số liên kết peptit trong x là 4

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP