Cho 20 gam một este X có phân...

Chương 1: Este - Lipit Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH
1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CHCH2COOCH3. B. CH3COOCH=CHCH3.
C. C2H5COOCH=CH2. D. CH2=CHCOOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTKL

m Chất hữu cơ=8,8

n este=0,2

nNaOH=0,3 nên dư

M chất hữu cơ=44(CH3CHO)

Vậy chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP