Đun nóng 6 0 gam CH3COOH với 6...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (c...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản
ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là
A. 6,0 gam. B. 4,4 gam. C. 8,8 gam. D. 5,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCH3COOH =0,1

nC2H5OH=0,13 ancol dư

m este= 0,1.50%.88=4,4

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP