Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây?

A. Br2. B. Ba(OH)2. C. Ca(OH)2. D. NaOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A vì các chất còn lại đều hấp thụ CO2 và SO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP