Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hoà tan hoàn toàn một lượ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 nồng độ a (%), thu được 1,568 lit NO2 (đktc) duy nhất và dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được 9,76 gam chất rắn. Giá trị của a là:

A.47,2 B.46,2. C. 46,6. D. 44,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

nNaOH = 0,2.2 = 0,4 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Bảo toàn e: x = 15y = 0,07 (1)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

nOH- = 3(3x +y) + z = 0,4 (3)

giải hệ (1), (2) và (3) ta được: x = 0,04 mol; y = 0,002 mol; z = 0,034 mol

dung dịch Y: 0,034 mol H+, 0,122 mol Fe3+, 0,004 mol SO42-; t mol NO3-

áp dụng định luật bảo toàn điện tích: t = 0,392

bảo toàn nguyên tố N: nHNO3 = nNO3- + nNO2

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP