Cho 11 36 gam hồn hợp gồm Fe...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 11,36 gam hồn hợp gồm...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 11,36 gam hồn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 có trong dung dịch ban đầu là

A. 0,88. B.0,64. C. 0,94. , D. 1,04.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi số mol Fe là a, số mol O là b, ta được 56a+16b = 11,36 (1)

(Fe + O) → (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4) −+HNO3→ dd X (Fe3+,H+, NO2- + NO

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Ta có: 3a = 2b + 0,18 (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được a = 0,16, b = 0,15

Dung dịch X hoà tan Fe theo 2 phản ứng:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Ta có: c + 0,08 = 0,23mol => c= 0,15 mol

2c/3=0,10 mol

Bảo toàn nguyên tố N: nHNO3= nNO3- + nNO = 2nFe2+ + nNO(1) + nNO(2)

= 2.(0,15 + 0,24) + 0,06 + 0,10 = 0,94 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP