Đốt 5 6 gam Fe trong V lít...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Đốt 5,6 gam Fe trong V lí...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Đốt 5,6 gam Fe trong V lít khí Cl2 (đktc), thu được hỗn hợp X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 39,5 gam kết tủa. giá trị của V là:

A. 3,36 B. 2,24 C. 2,80 D. 1,68

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

0,1 mol Fe + a mol Cl2 → hh X → dd Fe(NO3)3 + (Ag, AgCl)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

bảo toàn e: 2a + b = 0,3 (1)

khối lượng kết tủa: 143,5.2a + 108b = 39,5 (2)

giải hệ (1) và (2) ta được a = 0,1; b = 0,1

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP