Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan hết m gam Fe bằn...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84 B. 6,12 C. 5,60 D. 12,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nHNO3 = 0,4 mol => mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, khối lượng chất tan giảm đi, mà theo đề bài, khối lượng chất tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

=> phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn,

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

=> mFe(1) = 5,6 gam => mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP