Nung hỗn hợp bột gồm 15 2 gam...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Nung hỗn hợp bột gồm 15,...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hồn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc) Giá trị của V là:

A. 7,84. B. 4,48. C. 3,36 D. 10,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mAl trước pư = 23,3 – 15,2 = 8,1 gam

nAl = 0,3 mol; nCr2O3 = 0,1 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Hỗn hợp X ; 0,1 mol Al dư, 0,1 mol Al2O3; 0,2 mol Cr

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

V = (0,15 + 0,2 ) .22,4 = 7,84 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP