Cho 0 448 lít CO2 hấp thụ hết...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 0,448 lít CO2 hấ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 0,448 lít CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1,182. B. 3,940. C. 2,364. D. 1,970

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCO32- = nHCO3- = nOH- - nCO2 = 0,01 mol

m = 197.0,01 = 1,97 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP