Cho 3 82 gam hợp kim Ba Al...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 3,82 gam hợp kim...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 3,82 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ thu được dung dịch chưa duy nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam. B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam, D. 2,740 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Công thức muối Ba(AlO2)2 => nAl = 2nBa => mBa = 2,740 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP