Một loại nước cứng tạm thời chứa ion...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Một loại nước cứng ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Một loại nước cứng tạm thời chứa ion Ca2+. Cô cạn 100 ml dung dịch nước cứng này thu được 156,8 ml CO2 (đktc). Để loại bỏ tính cứng tạm thời của 1 lít nước cứng này cần dùng tối thiếu số ml dung dịch NaOH 0,1M là:

A 140 ml. B. 700 ml. C. 70 ml. D. 1400 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCa(HCO3)2 = nCO2 = 7.10-3 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

VNaOH = 70 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP