Ancol nào sau đây có khả năng hòa...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Ancol nào sau đây có khả ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Ancol nào sau đây có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng tạo dung dịch xanh lam?

  • A. propan-1,3-điol
  • B. ancol anlylic
  • C. glucozơ
  • D. 2-metylpropan-1,2-điol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ancol có nhiều nhóm OH kề nhau có thể hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP