Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Đốt cháy hoàn toàn một an...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 3,6 gam H2O và 4,4 gam CO2. Tên gọi theo danh pháp thay thế của X là:

  • A. metanol.
  • B. etanol.
  • C. metanal.
  • D. ancol metylic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCO2=0,1 mol; nH2O=0,2 mol
⇒ nC : nH = 0,1 : 0,4 = 1 : 4
⇒ chỉ có thể là ancol CH4O (CH3OH)

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP