Một nhóm học sinh đã đề xuất các...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Một nhóm học sinh đã đề xuất các cách...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Một nhóm học sinh đã đề xuất các cách điều chế Ag từ AgNO3 như sau :

(1) Cho kẽm tác dụng với dung dịch AgNO3.

(2) Điện phân dung dịch AgNO3.

(3) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch NaOH sau đó thu lấy kết tủa đem nhiệt phân.

(4) Nhiệt phân AgNO3.

Trong các cách điều chế trên, có bao nhiêu cách có thể áp dụng để điều chế Ag từ AgNO3 ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các phản ứng:

1. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

2. 4AgNO3 + 2 H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

3. 2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O + H2O + 2 NaNO3

2Ag2O → O2 + 4Ag

4. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP