Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là?

  • A. 3,92 lít.
  • B. 4,48 lít.
  • C. 2,24 lít.
  • D. 3,6 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có nCO2=0,1 mol

nH2O=0,15 mol,

bảo toàn O⇒VO2=3,92 l

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP