Sắp xếp các chất sau theo thứ tự...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Sắp xếp các chất sau theo thứ tự n...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O, CH3COOH:

  • A. CH3CHO, C2H5OH, C6H5OH, H2O, CH3COOH.
  • B. CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH, C6H5OH.
  • C. C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O, CH3COOH.
  • D. C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, CH3COOH, H2O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Xét nhiệt độ sôi, trước hết xét đến khối lượng mol lớn, sau đó đến khả năng tạo liên kết hidro liên phân tử ⇒ phenol có M lớn nhất.
Các chất còn lại đều có khả năng tạo liên kết hidro giảm dần từ axit acetic; H2O; ancol etylic.
Andehit acetic không có liên kết hidro.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP