Ancol nào sau đây có số nguyên tử...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Ancol nào sau đây có số n...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

  • A.. Ancol etylic
  • B Ancol benzylic
  • C. Etylen glycol
  • D Propan-1,2-điol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Etylen glycol: C2H4(OH)2

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP