Cho phản ứng nhiệt phân : 4M NO3...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho phả...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho phản ứng nhiệt phân : 4M(NO3)x= 2M2Ox + 4xNO2 + xO2. M là kim loại nào
sau đây
A. Ca B. Mg C. K D. Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP