Đốt cháy hoàn toàn a mol ancol A...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Đốt cháy hoàn toàn a mol ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Đốt cháy hoàn toàn a mol ancol A được b mol CO2 và c mol H2O. Biết a = c – b. Kết luận nào dưới đây đúng:

  • A. A là ancol no, mạch hở
  • B. A là ancol no, mạch vòng
  • C. A là ancol thơm
  • D. A là ancol không no

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a=c−b⇒ nancol = nH2O−nCO2
⇒ A là ancol no, mạch hở

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP