Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào A Phản...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

C. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP