Một thể tích hơi ancol A tác dụng...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Một thể tích hơi ancol A ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Một thể tích hơi ancol A tác dụng với Na tạo ra một nửa thể tích hơi hiđro ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Mặt khác ancol A làm mất màu dung dịch brom. Công thức phân tử của ancol A là:

A. C3H6O3. B. C3H6O. C. C2H6O. D. C2H6O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

1V Ancol + Na tạo ra 1/2 V H2

vậy Ancol là ancol đơn chức

Ancol làm mất màu Br2

Vậy trong ancol có chứa liên kết pi

Vậy chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP