Độ dinh dưỡng của phân lân là: A...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Độ dinh...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Độ dinh dưỡng của phân lân là:
A. % K2O B. % P2O5 C. % P D. %PO43−

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP