Phân bón nitrophotka NPK là hỗn hợp của...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Phân bó...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của
A. (NH4)2HPO4 và KNO3

. B. NH4H2PO4 và KNO3.

C. (NH4)3PO4 và KNO3.

D. (NH4)2HPO4 và NaNO3
.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP