Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Thuốc t...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là:
A. Cu và dd HCl B. Đồng(II) oxit và dd HCl
C. đồng(II) oxit và dd NaOH D. dd NaOH và dd HCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A vì

Cu+ H+ + NO3- = Cu2+ + NO + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP