Nhóm các kim loại đều không phản ứng...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Nhóm cá...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Nhóm các kim loại đều không phản ứng được với HNO3:
A. Al, Fe B. Au, Pt C. Al, Au D. Fe, Pt

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP